Projekčné elektro práce

Zabezpečujeme projektovanie silnoprúdových elektroinštalácií pre priemyselnú a bytovú výstavbu. Projektovú dokumentáciu pripravujeme v rozsahu STN noriem platných v Slovenskej republike od konzultácie s investorom, cez vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu.

V rámci projekčných prác elektroinštalácií taktiež zabezpečujeme:

  • návrh ochrany pred bleskom a prepätím
  • dokumentáciu pre územné konanie a stavebné povolenie
  • výpočet prúdového zaťaženia okruhov
  • návrh elektrických rozvádzačov do objektov
  • projektovanie slaboprúdových rozvodov a inštalácií

Máme dlhoročné skúsenosti. Problémy neriešime ale predchádzame im, vďaka čomu znižujeme svojim klientom prevádzkové náklady.

Bude nám cťou, využiť ich pri realizácii vašej projektovej dokumentácie silnoprúdových rozvodov.