Revízie, servis a oprava elektroinštalácii

Revízia elektrických zariadení je vyžadovaná zákonom avšak je v záujme každého majiteľa objektu, aby práve elektroinštalácia nebola príčinou rizík ohrozujúcich majetok a hlavne bezpečnosť ľudí.

Zabezpečujeme elektro revízie bytov, priemyselných objektov, čerpacích staníc a ostatných objektov.

Na elektro revíziu používame moderné a pravidelne kalibrované prístroje. Cenu elektro revízie nie je možné určiť paušálne, zvlášť pri veľkých objektoch. V tomto prípade cenu stanovíme podľa viacerých kritérií na mieru.

Servis a oprava elektroinštalácii

Revízne správy často odhalia závažné nedostatky, v lepšom prípade pred vznikom kritickej situácie. V takýchto prípadoch dokážeme zabezpečiť opravu elektroinštalácie vrátane následného pravidelného servisu.

Revíziu, opravu a pravidelné servis elektro inštalácii zabezpečíme aj pre vás. Ochránime váš majetok a zvýšime bezpečnosť osôb.