Silnoprudové rozvody, elektroinštalácie

Zabezpečujeme silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie pre priemyselné, polyfunkčné a obytné objekty. Projekty realizujeme na kľúč, od návrhu až po realizáciu.

Dodáme a nainštalujeme časti silnoprúdových elektroinštalácii ako transformačné stanice, rozvádzače, a taktiež nízkonapäťové podzemné a nadzemné prípojky.

Postup pri realizácii elektroinštalácii:

  1. vypracujeme návrh silnoprúdovej infraštruktúry a presnú kalkuláciu projektu;
  2. pripravíme projektovú dokumentáciu v ktorej myslíme na správne zhotovenie elektrických rozvodov bez nákladného prerábania;
  3. projekt zrealizujeme;
  4. vykonáme revízne kontroly a vystavíme revízne správy.

Portfólio nami realizovaných zákaziek siaha od obchodných centier, kultúrnych domov, bytov, letísk, reštauračných a ubytovacích zariadení až po čerpacie stanice pohonných hmôt.

Zamestnávame profesionálov vo svojom odbore a každý projekt, bez výnimky realizujeme so všetkými legislatívnymi náležitosťami a v najvyššej kvalite.

Svoju prácu vždy odvedieme na 100%.